WikampFb

KANDYDACI SPOZA UE

A+ / A-

Obracająca się Ziemia - darmowy gif        Wymagania wstępne dla kandydatów z zagranicy:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura) wykazujące dobre i bardzo dobre oceny min. z: matematyki, fizyki (ew. chemii), języka angielskiego lub francuskiego,
  • znajomość języka angielskiego lub francuskiego wystarczająca do uczestniczenia w zajęciach i korzystania ze źródeł w wybranym języku.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji obcokrajowców na Politechnikę Łódzką znajdziecie Państwo kilkając w link:     International Candidates

Informacje w języku angielskim dostępne są również w linku:      Recruitment Foreign Students

 

 

Termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych: do 30 czerwca

 

Opłata za studia:

  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna - 200 Euro
  • Czesne za jeden rok studiów - 4000 Euro.

 

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2016-05-30
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Żygłowicz

Jednostki