WikampFb

Studia I stopnia

A+ / A-

Powiewająca flaga Wielkiej Brytanii   STUDIA STACJONARNE I STOPNIA trwają 3,5 roku lub 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu inżyniera. 

 

Każdy student na pierwszym semestrze studiów, poza przedmiotami wymienionymi w programach studiów, które są zamieszczone poniżej, zobowiązany jest zaliczyć 3 szkolenia:

  • BHP
  • Szkolenie z elementów prawa o szkolnictwie wyższym
  • Szkolenie biblioteczne

 

 

W ramach pierwszego stopnia oferowane są następujące kierunki w języku angielskim:

 

ARCHITEKTURA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

program studiów:

Architecture Engineering 


BIOTECHNOLOGIA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności

program studiów:

Biotechnology 


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów:

Telecommunications and Computer Science -w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 1-2

Telecommunications and Computer Science - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 3-7


FIZYKA TECHNICZNA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

program studiów:

Science and Technology - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 1-2

Science and Technology - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 3-7 


INFORMATYKA

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów:

Computer Science - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 1-2

Computer Science  - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 3-7     


Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

program studiów:

Information Technology    


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

program studiów: 

Biomedical Engineering - w r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 1-2

Biomedical Engineeringw r. akad. 2016/2017 realizowane są semestry 3-7   


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Mechanicznym

program studiów:

Mechanical Engineering and Applied Computer Science 


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania

program studiów: 

Business and Technology 

 

 

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2016-11-23
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Wasilewska

Jednostki