WikampFb

mobility semester

2016-11-15

Mobility Day na IFE

15 listopada 2016 roku w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej odbył się Mobility Day, zorganizowany przez pracowników International Office oraz stażystów ze Student...
Tagi: Erasmuskandydacimobility semesterrok akademickisprawy studenckiewydarzenia more 2016-11-08

Obchody Mobility Week w budynku IFE

15 listopada 2016 roku w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Żwirki 36 odbędą się wydarzenia towarzyszące 7. Edycji Mobility Week PŁ.   Mobility Week to...
Tagi: Erasmuskarieramobility semestersprawy studenckie more 2017-03-21

Summer School - UAM’s Faculty of Economics and Business Studies

We would like to kindly remind you that UAM’s Faculty of Economics and Business Studies is once again offering its Summer School of Economics and Business, from June 12 to July 20, 2017. In case your...
Tagi: mobility semestersprawy studenckieszkoleniawydarzenia more 2014-11-27

O IFE

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO PŁ        Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką...

Tagi: EPSErasmusmobility semesterPBLpodwójny dyplomstudia w języku angielskimstudia w języku francuskim more 2014-09-30

Kontakt

Zespół International Office   mgr Magdalena Drabek magdalena.drabek@p.lodz.pl (+48) 42-638-38-42, wew. PŁ    8-38-42 mgr Mariola Józefowicz mariola.jozefowicz@p.lodz.pl (+48) 42-638-38-41, wew...

Tagi: mobility semesterpracownicy more 2014-09-30

SAO

  Student Assistance Office (SAO) jest miejscem, gdzie macie szansę otrzymać pomoc od swoich kolegów studentów. SAO jest swoistym linkiem pomiędzy wami, a International Office. Z chęcią pomożemy wam...

Tagi: mobility semester more 2014-09-30

Po powrocie

  Rozliczenie wyjazdu w ramach programu Erasmus+   W terminie 30 dni od zakończeniu studiów w uczelni zagranicznej student jest zobowiązany: dostarczyć do Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji...

Tagi: mobility semester more 2014-09-30

Przed wyjazdem

   Po zakwalifikowaniu do danej uczelni zagranicznej studenci wypełniają dokumenty ze strony erasmus.p.lodz.pl bądź ife.p.lodz.pl oraz przygotowują wszystkie inne dokumenty, wymagane przez uczelnię...

Tagi: mobility semester more 2014-09-30

Jak aplikować

 Wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS Plus może się odbyć do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „Erasmus Charter for Higher Education” (uczelni, z którą Politechnika Łódzka ma...

Tagi: Erasmusmobility semesterpodwójny dyplom more 2014-09-30

Uczelnie partnerskie

W ramach programu   Politechnika Łódzka  ma podpisane umowy dwustronne z licznymi uczelniami zagranicznymi.    Szczegółowe informacje oraz listy umów zawartych przez poszczególne Wydziały...

Tagi: Erasmusmobility semester more 2014-09-30

Kontakt IO

Zespół International Office   mgr Magdalena Drabek magdalena.drabek@p.lodz.pl (+48) 42-638-38-42, wew. PŁ    8-38-42 mgr Mariola Józefowicz mariola.jozefowicz@p.lodz.pl (+48) 42-638-38-41, wew...

Tagi: mobility semesterpracownicy more 2014-09-30

SAO

  Student Assistance Office (SAO) jest miejscem, gdzie macie szansę otrzymać pomoc od swoich kolegów studentów. SAO jest swoistym linkiem pomiędzy wami, a International Office. Z chęcią pomożemy wam...

Tagi: mobility semester more 2014-09-30

Informacje praktyczne

   Każdy semestr akademicki rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym prowadzonym przez biuro International Office, podczas którego wszystkie NIEZBĘDNE INFORMACJE dotyczące pobytu w Politechnice...

Tagi: Erasmusmobility semester more 2014-09-30

Oferta programowa

PRZEDMIOTY         Studenci przyjeżdżający na Politechnikę Łódzką na semestr bądź na cały rok studiów w ramach programu Erasmus, Erasmus Mundus, Campus Europae oraz innych programów wymiany...

Tagi: EPSmobility semesterPBL more 2014-09-30

Jak aplikować

 Twoja uczelnia macierzysta powinna wysłać zgłoszenie Twojego przyjazdu do biura International Office Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), abyśmy mogli poinformować Cię o zasadach rejestracji...

Tagi: Erasmusmobility semesterpodwójny dyplom more 2014-09-30

Wyjazdy studentów

    Co roku ok. 300 studentów  wyjeżdża na semestr lub dwa do uczelni europejskich! Studenci IFE wybierają najczęściej studia w Danii, Portugalii, Holandii, w Niemczech, Norwegii, Francji i Hiszpanii...

Tagi: Erasmusmobility semester more 2014-09-30

Przyjazdy studentów

    Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) zaprasza studentów, którzy wyrażają chęć spędzenia części studiów w naszej uczelni w ramach programów wymiany międzynarodowej...

Tagi: Erasmusmobility semester more 2014-09-30

Mobilność studentów

   Deklaracja Bolońska, podpisana 19/06/1999 r. przez ministrów ds. szkolnictwa wyższego 29 krajów, miała na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW).  EOSW został...

Tagi: Erasmusmobility semester more 2014-09-26

OFERTA KSZTAŁCENIA

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I FRANCUSKIM      Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane jako , jest jednostką ogólnouczelnianą organizującą kształcenie na kierunkach...

Tagi: kandydacikarieramobility semesterpodwójny dyplomstudia w języku angielskimstudia w języku francuskim more

Jednostki